Här finns båtplatser, gästhamn, verkstad och sjömack.

På området finns hamnkontor, restaurang, hotell och servicehus med dusch och toalett.

Hamnkontor – Det är hit ni vänder er med frågor och beställningar av diverse jobb.

.
.
.
.
.